Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD và các điểm M,N,P,Q lần lượt thuộc các cạnh AB,BC,CD,DA sao cho MN không song song với AC . M,N,P,Q đồng phẳng khi:

Cho tứ diện ABCDvà các điểm M,N,P,Q lần lượt thuộc các cạnh AB,BC,CD,DA sao cho MN không song song với AC . M,N,P,Q đồng phẳng khi :

  1. fraction numerator A M over denominator B M end fraction. fraction numerator B N over denominator C N end fraction. fraction numerator C P over denominator D P end fraction. fraction numerator D Q over denominator A Q end fraction equals 1

  2. fraction numerator B M over denominator A M end fraction. fraction numerator C N over denominator B N end fraction. fraction numerator C P over denominator D P end fraction. fraction numerator D Q over denominator A Q end fraction equals 1

  3. fraction numerator B M over denominator A M end fraction. fraction numerator C N over denominator B N end fraction. fraction numerator D P over denominator C P end fraction. fraction numerator D Q over denominator A Q end fraction equals 1

  4. fraction numerator A M over denominator B M end fraction. fraction numerator B N over denominator C N end fraction. fraction numerator D P over denominator C P end fraction. fraction numerator A Q over denominator D Q end fraction equals 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.

ĐÁP ÁN A.fraction numerator A M over denominator B M end fraction. fraction numerator B N over denominator C N end fraction. fraction numerator C P over denominator D P end fraction. fraction numerator D Q over denominator A Q end fraction equals 1

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình chữ nhật với A B = a 3 ​ , BC = a và S A = SB = SC = S D = 2 a . Gọi Klà hình chiếu vuông góc của Btrên ACvà Hlà hình chiếu vuông góc của Ktrên SA. Tính cosin...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG