Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD vớ AB=AC=a,BC=b. Hai mặt phẳng (BCD) và ( ABC ) vuông góc với nhau và góc . Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD theo a và b.

Cho tứ diện ABCD vớ AB=AC=a,BC=b. Hai mặt phẳng (BCD) và ( ABC ) vuông góc với nhau và góc stack B D C with hat on top equals 90 to the power of ring operator. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD theo a và b.

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu Xác định tâm O △DBC vuông tại D nên tâm I của đường tròn ngoại tiếp là trung điểm của cạnh BC △ABC cân tại A nên AI⊥BC Ta có: AI là trục đường tròn ngoại tiếp △DBC Trong mặt phẳng (ABC), kẻ đường trung trực Δ của cạnh AB, Δ cắt AB tại J và cắt AI tại O Ta có: ⇒O là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD Tính bán kính R=OA : Tứ giác BIOJ nội tiếp được nên ta có: A O ⋅ A I = A J . A B = 2 1 ​ A B 2 ,với A I = A B 2 − I B 2 ​ ⇒ A O = 2 A I a 2 ​ = 4 a 2 − b 2 ​ B 2 ​ ​ Vậy R = O A = 4 a 2 − b 2 ​ a 2 ​

    Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu
    Xác định tâm O
△DBC vuông tại D nên tâm I của đường tròn ngoại tiếp là trung điểm của cạnh BC △ABC cân tại A nên AI⊥BC

Ta có:
open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell left parenthesis A B C right parenthesis perpendicular left parenthesis B C D right parenthesis end cell row cell left parenthesis A B C right parenthesis intersection left parenthesis B C D right parenthesis equals B C rightwards double arrow A I perpendicular left parenthesis B C D right parenthesis end cell row cell A I perpendicular B C end cell end table close
AI là trục đường tròn ngoại tiếp △DBC
Trong mặt phẳng (ABC), kẻ đường trung trực Δ của cạnh AB, Δ cắt AB tại J và cắt AI tại O
Ta có:
open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell O element of straight capital delta rightwards double arrow O A equals O B end cell row cell O element of A I rightwards double arrow O D equals O B equals O C end cell end table rightwards double arrow O A equals O B equals O C equals O D close
⇒O là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD
    Tính bán kính R=OA :
Tứ giác BIOJ nội tiếp được nên ta có:

Vậy

8

Câu hỏi tương tự

Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục hoành là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG