Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diệnABCD. Goi M và N lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và ACD. Ta xét các mệnh đề sau: 1. Đường thẳng MN song song với măt nhằng (BCD) 2. Đường thẳng BD song song với mặt phẳng (CMN) 3. Giao tuyến của hai mặt phẳng (CMN) và (BCD) là một đường thẳng qua C song song với BD Số mệnh đề đúng là:...

Cho tứ diện ABCD. Goi M và N lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và ACD. Ta xét các mệnh đề sau:

1.    Đường thẳng MN song song với măt nhằng (BCD)

2.    Đường thẳng BD song song với mặt phẳng (CMN)

3.    Giao tuyến của hai mặt phẳng (CMN) và (BCD) là một đường thẳng qua C song song với BD

Số mệnh đề đúng là:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị của hàm số nào có dạng như đường cong trong hình bên?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG