Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD . Gọi M,N lần lượt là trung điểm của CD,AB . Khi đó BC và MN là hai đường thẳng:

Cho tứ diện ABCD . Gọi M,N lần lượt là trung điểm của CD,AB . Khi đó BC và MN là hai đường thẳng:

  1.  Chéo nhau.

  2. Có hai điểm chung.

  3. Song song

  4. Cắt nhau

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. Chéo nhau .

ĐÁP ÁN A.  Chéo nhau

9

Câu hỏi tương tự

Hình dướilà một hình lập phương, M là trung điểm của cạnh CG. Khẳng định sau đây là đúng hay sai: Đường thẳng AD vuông góc với mặt phẳng (CGH)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG