Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm .Tìm mệnh đề đúng

Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm increment A B D comma increment A B C. Tìm mệnh đề đúng

  1. Hai đường thẳng IJ, CD chéo nhau

  2. Đường thẳng IJ cắt CD

  3. Đường thẳng IJ cắt mặt phẳng (BCD)

  4. Đường thẳng IJ // CD

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D.

Đáp án đúng là D.

1

Câu hỏi tương tự

Cho các vector a ⇀ = ( 1 ; 2 ; 3 ) ; b ⇀ = ( − 2 ; 4 ; 1 ) ; c ⇀ = ( − 1 ; 3 ; 4 ) .Vector v ⇀ = 2 a ⇀ − 3 b ⇀ + 5 c ⇀ là:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG