Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD,E,U là điểm thuộc đường thẳng AB sao cho là các điểm thuộc đường thẳng BC sao cho là các điểm thuộc đường thẳng CD sao cho là các điểm nằm trên đường thẳng DA sao cho . Bốn điểm nào dưới đây lập nên một tứ diện?

Cho tứ diện ABCD,E,U là điểm thuộc đường thẳng AB sao cho stack E A with rightwards arrow on top equals negative 2 stack E B with rightwards arrow on top comma space 5 stack U A with rightwards arrow on top equals 4 stack U B with rightwards arrow on top comma space F comma G là các điểm thuộc đường thẳng BC sao cho stack F C with rightwards arrow on top equals 5 stack F B with rightwards arrow on top comma space stack G C with rightwards arrow on top equals negative 2 stack G B with rightwards arrow on top comma space H comma space I là các điểm thuộc đường thẳng CD sao cho stack H C with rightwards arrow on top equals negative 5 stack H D with rightwards arrow on top comma space stack I D with rightwards arrow on top equals 5 stack I C with rightwards arrow on top comma space J comma space K là các điểm nằm trên đường thẳng DA sao cho stack J A with rightwards arrow on top equals 2 stack J D with rightwards arrow on top comma stack K D with rightwards arrow on top equals 5 stack K A with rightwards arrow on top . Bốn điểm nào dưới đây lập nên một tứ diện?

  1. E, F, H, J

  2. E, G, J, K,

  3. U, G, H, J 

  4. U, F, I, K

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.E, G, J, K,

ĐÁP ÁN B. E, G, J, K, 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCDvà M, Nlà các điểm thay trên các cạnh AB, CDsao cho MB A M ​ = N D CN ​ . Chứng minh MNluôn luôn song song với một mặt phẳng cố định.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG