Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD . E là điểm thuộc đoạn AB sao cho EA=2EB,F,G là các điểmthuộc đường thẳng BC sao cho là các điểm thuộc đường thẳng CD sao cho thuộc tia đối của tia DA sao cho D là trung điểm của AJ . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Cho tứ diện ABCD . E là điểm thuộc đoạn AB sao cho EA=2EB,F,G là các điểm thuộc đường thẳng BC sao cho stack F C with rightwards arrow on top equals 5 stack F B with rightwards arrow on top comma stack G C with rightwards arrow on top equals negative 5 stack G B with rightwards arrow on top comma space H comma space I là các điểm thuộc đường thẳng CD sao cho stack H C with rightwards arrow on top equals negative 5 stack H D with rightwards arrow on top comma stack I D with rightwards arrow on top equals negative 5 stack I C with rightwards arrow on top comma J thuộc tia đối của tia DA sao cho D là trung điểm của AJ . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  1. Bốn điểm E,F,H,J đồng phẳng

  2. Bốn điểm E,F,I,J đồng phẳng.

  3. Bốn điểm E,G,H,J đồng phẳng.

  4. Bốn điểm E,G,I,J đồng phẳng.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. Bốn điểm E,G,H,J đồng phẳng.

ĐÁP ÁN C. Bốn điểm E,G,H,J đồng phẳng.

1

Câu hỏi tương tự

Xét ba mệnh đề: I.Hai mặt phẳng trùng nhau khi chúng có hai điểm chung. II. Hai mặt phẳng trùng nhau khi chúng chứa một đường thẳng chung và một điểm chung. III. Hai mặt phẳng trùng nhau khi chúng ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG