Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD có đáy BCD là tam giác đều, trọng tâm G. là đường thẳng qua G và vuông góc với (BCD). A chạy trên sao cho mặt cầu ngoạitiếp ABCD có thể tích nhỏ nhất. Khi đó thể tích khối ABCD là:

Cho tứ diện ABCD có đáy BCD là tam giác đều, trọng tâm G. increment là đường thẳng qua G và vuông góc với (BCD). A chạy trên increment sao cho mặt cầu ngoại tiếp ABCD có thể tích nhỏ nhất. Khi đó thể tích khối ABCD là:

  1. a cubed over 12

  2. fraction numerator a cubed square root of 2 over denominator 12 end fraction

  3. fraction numerator a cubed square root of 3 over denominator 12 end fraction

  4. fraction numerator a cubed square root of 3 over denominator 6 end fraction

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A.

Đáp án đúng là A. a cubed over 12

rightwards double arrow V subscript A B C D end subscript equals 1 third S subscript B C D end subscript. A G equals 1 third.1 half a. fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction. fraction numerator a square root of 3 over denominator 3 end fraction equals a cubed over 12

1

Câu hỏi tương tự

Trong hình dưới đây, điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC . Khẳng định nào sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG