Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD có A B = 2 , A C = 3 , A D = BC = 4 , B D = 2 5 ​ , C D = 5 . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BD gần nhất với giá trị nào sau đây.

Cho tứ diện ABCD có .  Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BD gần nhất với giá trị nào sau đây.

  1. 4

  2. 1

  3. 2

  4. 3

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C.

Đáp án đúng là C.

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Một đường thẳng d đi qua đỉnh D' và tâm I của mặt bên BCC'B'. Hai điểm M, N thay đổi lần lượt thuộc các mặt phẳng (BCC'B') và (ABCD) sao cho trung điể...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG