Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD có A B , A C , A D đôi một vuông góc và A B = A C + A D . Tính giá trị của biểu thức A BC + D BC + CB D

Cho tứ diện ABCD có  đôi một vuông góc và . Tính giá trị của biểu thức 

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trên các tia AC,AD lấy các điểm P,R sao cho A P = A R = A B , dựng hình vuông A PQR Ta có A C = D R , A B = QR nên △ A BC = △ RQ D . Tương tự △ A B D = △ PQC , suy ra △ BC D = △ Q D C . Vậy tổng các góc phẳng tại đỉnh B là PQC + CQ D + D QR = PQR = 9 0 ∘

Trên các tia AC,AD lấy các điểm P,R  sao cho , dựng hình vuông
Ta có  nên .
Tương tự , suy ra .
Vậy tổng các góc phẳng tại đỉnh B là 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A ( 1 ; − 1 ; 0 ) , B ( 2 ; 0 ; 3 ) và mặt phẳng ( P ) : x − 2 y − 2 z + 4 = 0 . Tìm tọa độ điểm M thuộc ( P ) sao cho A M = 61 ​ và MB vuông góc với...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG