Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diệnABCDcó hai mặt vàABCvàBCDlà hai tam giác cân có chung đáyBC.ĐiểmIlà trung điểm của cạnhBC. a) Chứng minhBC⊥(ADI) b) GọiAHlà đường cao trong tam giácADI. Chứng minh rằngAH⊥(BCD)

Cho tứ diện ABCD có hai mặt và ABC và BCD là hai tam giác

cân có chung đáy BC. Điểm I là trung điểm của cạnh BC. 

 

a) Chứng minh BC⊥(ADI) 

 

b) Gọi AH là đường cao trong tam giác ADI.

Chứng minh rằng AH⊥(BCD)

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải: a) Do các tam giácABCvàBCDlà hai tam giác cân nên tạiAvàD ta có: (trong tam giác cân đường trung tuyến đồng thời là đường cao) Do đóBC⊥(ADI). b) DoAHlà đường cao trong tam giácADInênAH⊥DI Mặt khác Do đó AH ⊥ ( BCD )

Lời giải:   

 

a) Do các tam giác ABC và BCD là hai tam giác cân nên

tại A và D

ta có: open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell AI perpendicular BC end cell row cell DI perpendicular BC end cell end table close(trong tam giác cân đường trung tuyến đồng

thời là đường cao)

Do đó BC⊥(ADI).

 

b) Do AH là đường cao trong tam giác ADI nên AH⊥DI

Mặt khác BC perpendicular left parenthesis ADI right parenthesis not stretchy rightwards double arrow BC perpendicular AH

Do đó 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' . Mặt phẳng (BCD'A') vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG