Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (ABC), AC = AD = 4, AB = 3, BC = 5. Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng (BCD)

Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (ABC), AC = AD = 4, AB = 3, BC = 5. Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng (BCD)

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: BC 2 = BA 2 + AC 2 nên  ABC vuông tại A Kẻ AK  BC và AH  DK. Ta luôn có AH  (DBC) và AH = d(A;(DBC)) Cách tính AH: A H 2 1 ​ = A D 2 1 ​ + A K 2 1 ​ = A D 2 1 ​ + A B 2 1 ​ + A C 2 1 ​ = 4 2 1 ​ + 4 2 1 ​ + 3 2 1 ​ = 72 17 ​ ⇒ d ( A ; ( BC D )) = A H = 72 17 ​ ​ = 34 ​ 12 ​

Ta có: BC2 = BA2 + AC2 nên ABC vuông tại A
Kẻ AK
BC và AH DK. Ta luôn có AH (DBC) và AH = d(A;(DBC))
Cách tính AH:

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 = 3 . Một mặt phẳng ( α ) tiếp xúc với mặt cầu (S) và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C thoả mãn O A 2 + O ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG