Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD có AC = BD; AD = BC; AB = 8; CD = 10 . Biết rằng tam giác ACD vuông tại A. Hãy xác định bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD ?

Cho tứ diện ABCD có AC = BD; AD = BC; AB = 8; CD = 10 . Biết rằng tam giác ACD vuông tại A. Hãy xác định bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD ?

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đường trung bình MN cũng là đường trung trực của đoạn AB và CD. Đ ộ d a ˋ i : MN = 2 1 ​ A C 2 + B D 2 + A D 2 + B C 2 − A B 2 − C D 2 ​ = 2 1 ​ 2 A C 2 + 2 A D 2 − A B 2 − C D 2 ​ Bài toán cho tam giác ACD vuông tại A , nên ta có: A C 2 + A D 2 = C D 2 = 10 Suy ra: MN = 2 1 ​ 2.1 0 2 − 8 2 ​ = 34 ​ Tâm I của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD nắm trân MN. Gọi MN = x ⇒ I N = MN − x = 34 ​ − x T a c o ˊ : R = I A = I C ⇔ x 2 + 4 2 ​ = ( 34 ​ − x ) 2 + 5 2 ​ ⇔ x = 2 43 ​ 43 ​ ⇒ R = I A = x 2 + 4 2 ​ = 2 34 ​ 5 161 ​ ​

Đường trung bình MN cũng là đường trung trực của đoạn AB và CD.

Bài toán cho tam giác ACD vuông tại A , nên ta có:

Suy ra:

Tâm I của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD nắm trân MN.

Gọi

7

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón cụt (N) có bán kính đáy lớn là R 1 ​ = 12 và bán kính đáy bé là R 2 ​ = 6 chiều cao hình nón là 10. Quy ước mặt cầu ngoại tiếp nón cụt là mặt cầu chứa hai đường tròn đáy của nón cụt. Diện...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG