Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD cóAB=CD=4 ,AC=BD=5 ,AD=BC=6 . Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD) .

 Cho tứ diện ABCD cóAB=CD=4,AC=BD=5,AD=BC=6. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD).

  1. fraction numerator 3 square root of 6 over denominator 7 end fraction

  2. fraction numerator 3 square root of 2 over denominator 5 end fraction

  3. fraction numerator 3 square root of 42 over denominator 7 end fraction

  4. fraction numerator square root of 7 over denominator 2 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. Từ giả thiết ta có: MNDC là hình thoi; các tam giác CAN,DAM là các tam giác cân, suy ra:

ĐÁP ÁN C. fraction numerator 3 square root of 42 over denominator 7 end fraction 

Từ giả thiết ta có: MNDC là hình thoi; các tam giác CAN,DAM là các tam giác cân, suy ra:

 

1

Câu hỏi tương tự

Cóbao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số xác định với mọi ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG