Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD có AB (BCD) và BCD vuông tại C. Mặt cầu ngoại tiếp tứdiện ABCDcó tâm là:

Cho tứ diện ABCD có ABperpendicular(BCD) và triangleBCD vuông tại C. Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có tâm là:
 

  1. Là trung điểm của AC

  2. Là trung điểm BD
     

  3. Là trung điểm AD

  4. Là trọng tâm triangleABD

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Lấy I là trung điểm của đoạn AB cố định. Gọi ( △ ) là một đường thẳng cách đều A và B. Tính V OHMI theo OI = d, OH = h và OM = t. Tìm t để V max .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG