Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc và A B = 6 a , A C = 9 a , A D = 3 a . Gọi M , N , P lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACD, ADB. Thể tích của khối tứ diện AMNP bằng

Cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc và . Gọi M , N , P lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACD, ADB. Thể tích của khối tứ diện AMNP bằng
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, đường thẳng : △ : 1 x ​ = 1 y − 1 ​ = − 1 z ​ song song với mặt phẳng nào sau đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG