Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD có AB = 6, CD = 8 và các cạnh còn lại đều bằng 74 ​ . Mặt cầu ngoại tiếp hình tứ diện ABCD có bán kính bằng

Cho tứ diện ABCD có AB = 6, CD = 8 và các cạnh còn lại đều bằng . Mặt cầu ngoại tiếp hình tứ diện ABCD có bán kính bằng

  1. 5

  2. 7

  3. 25

R. Robo.Ctvx42

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB và CD Do ADC, BDC là những tam giác cân có chung đáy CD và các cạnh bên bằng nhau (vì cùng bằng 74 ​ ) nên AF = BF. Suy ra EF ⊥ AB Tương tự, ta cũng có EF ⊥ CD. Như vậy, EF là đường trung trực của cả AB và CD. Suy ra tâm I của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD thuộc đường thẳng EF. Ta có EF 2 = AF 2 - AE 2 = AD 2 - DF 2 - AE 2 = 74 - 16 - 9 = 49 nên EF = 7 Gọi R là bán kính của mặt cầu thì I E = I A 2 − E A 2 ​ = R 2 − 9 ​ và I F = I C 2 − C F 2 ​ = R 2 − 16 ​ Nếu I nằm trong tứ diện ABCD thì I thuộc đoạn EF. Khi đó IE + IF = EF hay R 2 − 9 ​ + R 2 − 16 ​ = 7 Dễ dàng giải được R = 5 Nếu I nằm ngoàitứ diện ABCD thì I nằm ngoàiđoạn EF Do đó R 2 − 9 ​ − R 2 − 16 ​ = 7 . Dễ thấy phương trình này vô nghiệm Vậy bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD bằng 5

Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB và CD

Do ADC, BDC là những tam giác cân có chung đáy CD và các cạnh bên bằng nhau (vì cùng bằng ) nên AF = BF. Suy ra EFAB

Tương tự, ta cũng có EFCD. Như vậy, EF là đường trung trực của cả AB và CD. Suy ra tâm I của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD thuộc đường thẳng EF.

Ta có EF2 = AF2 - AE2 = AD2 - DF2 - AE2 = 74 - 16 - 9 = 49 nên EF = 7

Gọi R là bán kính của mặt cầu thì

 và 

Nếu I nằm trong tứ diện ABCD thì I thuộc đoạn EF. Khi đó IE + IF = EF hay 

Dễ dàng giải được R = 5

Nếu I nằm ngoài tứ diện ABCD thì I nằm ngoài đoạn EF

Do đó . Dễ thấy phương trình này vô nghiệm

Vậy bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD bằng 5

5

Câu hỏi tương tự

Cho một tấm nhôm hình tròn tâm O bán kính R được cắt thành hai miếng hình quạt, sau đó quấn thành hai hình nón ( N 1 ​ ) và ( N 2 ​ ) . Gọi V 1 ​ , V 2 ​ lần lượt là thể tích của khối nón ( N 1 ​ ) và...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG