Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD có AB = 5 các cạnh còn lại bằng 3, khoảng cách giữa 2 đường thẳng AB và CD bằng

Cho tứ diện ABCD có AB = 5  các cạnh còn lại bằng 3, khoảng cách giữa 2 đường thẳng AB và CD bằng

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A.

Đáp án đúng là A.

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = x + 1 2 x + 5 ​ có bao nhiêu điểm cực trị ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG