Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD có A(2;-1;-3); B(-2;3;9); C(7;5;2); D(4;1;-3). Tâm đường tròn ngoại tiếp tứ diện ABCD là:

Cho tứ diện ABCD có A(2;-1;-3); B(-2;3;9); C(7;5;2); D(4;1;-3). Tâm đường tròn ngoại tiếp tứ diện ABCD là:
 

  1. I (1;2;3)

  2. I (3;-2;1)

  3. I (-1;2;-3)

  4. I (-2;3;5)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây trong rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 10 năm khu rừng đó có số mét khối gỗ gần nhất với số nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG