Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tích phân : ∫ 0 4 π ​ ​ co s 2 x ln ( sin x + 2 cos x ) ​ d x = a ln 3 + b ln 2 + c π (với a,b,c là các số hữu tỉ). Giá trị biểu thức abc bằng

 Cho tích phân :

 (với a,b,c là các số hữu tỉ). Giá trị biểu thức abc bằng
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên đoạn [a;b]. Mệnh đề nào dưới đây sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG