Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tích phân I = ∫ 0 4 π ​ ​ ( x − 1 ) sin 2 x d x Tìm đẳng thức đúng ?

Cho tích phân

Tìm đẳng thức đúng ?
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân của I 1 ​ = ∫ 2 3 ​ ( x 2 + 2 x − 4 ) 3 x 2 − 6 x + 5 ​ ( 4 x + 3 ) d x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG