Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tích phân . Khi đó giá trị của a là:

Cho tích phân integral subscript 0 superscript a fraction numerator sin x d x over denominator 1 plus 3 cos x end fraction equals 1 third ln 4. Khi đó giá trị của a là:

  1. straight pi over 2

  2. straight pi

  3. straight pi over 3

  4. straight pi over 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số liên tục trên đoạn và . Tính

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG