Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tích phân I = dx . Giá trị của 2e t là:

Cho tích phân I = integral subscript ln 3 end subscript superscript ln 5 end superscript fraction numerator 1 over denominator e to the power of x plus 2 e to the power of negative x end exponent minus 3 end fraction d x  dx . Giá trị của 2et là:
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

T ỉn h đọ̀ d à i c ủ a hai vecto a , b v à g ó c gi û ra hai vecto ( a , b ) trong m ỗ i tri ơ ng h ơ p sau: a / a = ( 4 ; 3 ; 1 ) , b = ( − 1 ; 2 ; 3 ) b / a = ( 2 ; 5 ; 4 ) , b = ( 6 ; 0 ; − 3 ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG