Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tọa độ 3 điểm A(2;0;0), B(0;3;0), C(0;0;1) khoảng cách từgốc tọa độ O đến mặt phẳng đi qua 3 điểm A,B,C là

Cho tọa độ 3 điểm A(2;0;0), B(0;3;0), C(0;0;1) khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng đi qua 3 điểm A,B,C là

  1. 6 over 7

  2. 37 over 36

  3. 7 over 6

  4. 43 over 36

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = 8 1 ​ x 4 − 4 7 ​ x 2 có đồ thị (C). Có bao nhiêu điểm (A) thuộc đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A cắt (C) tại hai điểm phân biệt M ( x 1 ​ ; y 1 ​ ) ; N ( x 2 ​ ; y 2 ​ ) (M,...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG