Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho SABCD là hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy a, cạnh bên hợp với đáy góc 45°. Hình nón tròn xoay đỉnh S, đáy là đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD, có diện tích xung quanh là :

Cho SABCD là hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy a, cạnh bên hợp với đáy góc 45°. Hình nón tròn xoay đỉnh S, đáy là đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD, có diện tích xung quanh là :

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

KẻSO vuông góc(ABCD) thì O là tâm của hình vuông ABCD. Do tam giác SOA vuông cân tại O nên S A = O A 2 ​ = 2 a 2 ​ ​ 2 ​ = a ⇒ S x q ​ = π 2 AB ​ . SA = π . 2 a ​ . a = 2 π a 2 ​ Chọn C.

Kẻ SO vuông góc (ABCD) thì O là tâm của hình vuông ABCD. Do tam giác SOA vuông cân tại O nên


Chọn C.

32

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ lục giác đều ABCDEF. A'B'C’D'E’F’cạnh đáy bằng a, chiều cao bằng h. Tính thể tích khối trụ ngoại tiếp hình lăng trụ .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG