Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số z thỏa mãn ∣ ∣ ​ z 2 + 1 ∣ ∣ ​ = 2 ∣ z ∣ và z 2 + z 2 = − 1 .Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Cho số z thỏa mãn  và . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có: ⇔ ( z 2 + 1 ) ( z 2 + 1 ) = 4 ∣ z ∣ 2 ⇔ ( z . z ) 2 + ( z 2 + z 2 ) + 1 = 4 ∣ z ∣ 2 (*)

Đáp án A

Ta có:

 (*)

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B , A B = a , A C = 2 a . Cạnh bên S A = 3 ​ a vuông góc với đáy. Côsin góc giữa hai mặt phẳng ( S A C ) và ( SBC ) bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG