Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho sáu chữ số , , , , , . Hỏi có bao nhiêu số gồm ba chữ số được thành lập từ chữ số đó ?

Cho sáu chữ số , , , , , . Hỏi có bao nhiêu số gồm ba chữ số được thành lập từ chữ số
đó ?
  1. 36

  2. 18
  3. 256

  4.   

    216

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 216

ĐÁP ÁN D. 216 

 

1

Câu hỏi tương tự

Từ các số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi chữsố có 6 chữ số và thỏa mãn điều kiện : 6 chữ số của mỗi số là khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu lớn hơn tổng ba ch...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG