Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số thực .Đồ thị hàm số là hình vẽ nào dưới đây?

Cho số thực a element of open parentheses 0 semicolon 1 close parentheses. Đồ thị hàm số y equals log subscript a x là hình vẽ nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các điểm cực trị của hàm số w = x 3 + 3 xy + y 2 − y

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG