Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số thực a dương khác 1. Biết rằng bất kì đường thẳng nào song song với trục Ox mà cắt các đồ thị và , trục tung lần lượt tại M, N, A thì AN=2AM. Giá trị của a bằng

Cho số thực a dương khác 1. Biết rằng bất kì đường thẳng nào song song với trục Ox mà cắt các đồ thị begin mathsize 16px style y equals 4 to the power of x end style và begin mathsize 16px style y equals a to the power of x end style, trục tung lần lượt tại M, N, A thì AN=2AM. Giá trị của a bằng

  1. begin mathsize 16px style 1 half end style

  2. begin mathsize 16px style 1 fourth end style

  3. begin mathsize 16px style fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction end style

  4. begin mathsize 16px style 1 third end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Mỗi hình sau gồm một số hữu hạn đa giác phẳng, tìm hình không là hình đa diện

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG