Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số thực a bất kì. Chứng minh rằng:

Cho số thực a bất kì. Chứng minh rằng: fraction numerator a squared plus 2 over denominator square root of a squared plus 1 end root end fraction greater or equal than 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nếu và thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG