Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số thực a>1, b  = 0. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Cho số thực a>1, b0. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  1. display style log subscript a end subscript invisible function application b to the power of 2 end exponent equals negative 2 log subscript a end subscript invisible function application not stretchy vertical line b not stretchy vertical line

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

CHọn C Ta có:

CHọn C

Ta có: 

b not equal to 0 not stretchy left right double arrow vertical line b vertical line greater than 0 text . Khi đó ta có  end text log subscript a invisible function application b squared equals log subscript a invisible function application vertical line b vertical line squared equals 2 log subscript a invisible function application vertical line b vertical line text .  end text

1

Câu hỏi tương tự

Với a, b là số thực dương bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG