Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số thực a > 0 , a  = 1 . Biểu thức C = 4 l o g 2 ​ ( b ) + lo g 2 ​ ( a ) rút gọn bằng:

Cho số thực . Biểu thức rút gọn bằng:

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho lo g 2 ​ ( 3 ) = a . Tính P = lo g 8 ​ ( 6 ) theo a.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG