Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z 1 = i + 1, z 2 = 1 - 2i. Khi đó số phức w = z 1 z 2 là:

Cho số phức z1 = i + 1, z2 = 1 - 2i. Khi đó số phức w = z1z2 là:

  1. 2 - i

  2. 3 - i

  3.  - 3i

  4. -1 - i

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình 2 x + 1 + 2 1 − x = 5 có các nghiệm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG