Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z thỏa mãn .Tính môđun của số phức z

Cho số phức z thỏa mãn z plus left parenthesis 2 plus i right parenthesis top enclose z equals 3 plus 5 i. Tính môđun của số phức z

  1. open vertical bar z close vertical bar equals square root of 13

  2. open vertical bar z close vertical bar equals square root of 5

  3. open vertical bar z close vertical bar equals 13

  4. open vertical bar z close vertical bar equals 5

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

left right double arrow a plus b i plus 2 a plus b plus a i minus 2 b i equals 3 plus 5 i left right double arrow left parenthesis 3 a plus b right parenthesis plus left parenthesis a minus b right parenthesis i equals 3 plus 5 i left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 3 a plus b equals 3 end cell row cell a minus b equals 5 end cell end table close left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell a equals 2 end cell row cell b equals negative 3 end cell end table close left right double arrow z equals 2 minus 3 i rightwards double arrow open vertical bar z close vertical bar equals square root of 2 squared minus left parenthesis negative 3 right parenthesis squared end root equals square root of 13

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh với mọi số phức u và v ta có: ∣ uv ∣ = ∣ u ∣ ∣ v ∣ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG