Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z thỏa mãn . Tính môđun lớn nhất của số phức

Cho số phức z thỏa mãn open vertical bar z plus 1 minus i close vertical bar equals open vertical bar z minus 3 i close vertical bar. Tính môđun lớn nhất của số phức 1 over z semicolon z not equal to 0

  1. fraction numerator 7 square root of 5 over denominator 10 end fraction

  2. fraction numerator 2 square root of 5 over denominator 7 end fraction

  3. fraction numerator 4 square root of 5 over denominator 7 end fraction

  4. fraction numerator 9 square root of 5 over denominator 10 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện với m là tham số thực. Tìm tập hợp tất cả các giá trị m để tồn tại hai số phức thỏa mãn các điều kiện trên.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG