Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z thỏa mãn . Tính môđun lớn nhất của số phức

Cho số phức z thỏa mãn open vertical bar z plus 1 minus i close vertical bar equals open vertical bar z minus 3 i close vertical bar. Tính môđun lớn nhất của số phức 1 over z semicolon z not equal to 0

  1. fraction numerator 7 square root of 5 over denominator 10 end fraction

  2. fraction numerator 2 square root of 5 over denominator 7 end fraction

  3. fraction numerator 4 square root of 5 over denominator 7 end fraction

  4. fraction numerator 9 square root of 5 over denominator 10 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức: A= 1 + 1 − x 2 ​ 2 ab 1 − x 2 ​ ​ , với x= ( b a ​ ​ + a b ​ ​ ) − 1 , a, b<0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG