Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z thỏa mãn: . Tìm số phức liên hợp của z.

Cho số phức z thỏa mãn: z space plus space open vertical bar z close vertical bar space equals space 2 minus 8 i. Tìm số phức liên hợp của z.

  1. -15 +8i

  2. -15 +6i

  3. -15 +2i

  4. -15 + 7i

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét tập (A) gồm các số phức z thỏa mãn z − 2 z − 2 i ​ là số thuần ảo và các giá trị thực m, n thỏa mãn chỉ có duy nhất một số phức z ∈ ( A ) t h ỏ a m a ~ n ∣ z − m − ni ∣ = 2 ​ . Đặt M = max( m + n ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG