Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phứcz thỏa mãn . Phần thực của số phức z là:

Cho số phức z thỏa mãn left parenthesis 1 plus i right parenthesis squared left parenthesis 2 minus i right parenthesis z equals 8 plus i plus left parenthesis 1 plus 2 i right parenthesis z. Phần thực của số phức z là:

  1. 5

  2. 2

  3. 3

  4. -2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong các số dưới đây, số nào ghi số điểm chung của hai đồ thị y = x 3 − 3 x 2 + 4 và y = x + 1 ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG