Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z thỏa mãn z + 2 z = 6 + 2 i .Điểm biểu diễn số phức z có tọa độ là

Cho số phức z thỏa mãn . Điểm biểu diễn số phức z có tọa độ là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Gọi số phức z = x + y i v ớ i a , y ∈ R .Theo bài ra ta có ( x + y i ) + 2 ( x − y i ) = 6 + 2 i ⇔ 3 x − y i = 6 + 2 i ⇔ { x = 2 y = − 2 ​ Vậy điểm biểu diễn số phức z có tọa độ là ( 2 ; − 2 )

Đáp án A

Gọi số phức . Theo bài ra ta có

Vậy điểm biểu diễn số phức z có tọa độ là 

1

Câu hỏi tương tự

Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ ( H 1 ​ ) , ( H 2 ​ ) xếp chồng lên nhau, lần lượt có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là r 1 ​ , h 1 ​ , r 2 ​ , h 2 ​ thỏa mãn r 2 ​ = 2 1 ​ r 1 ​ , h 2 ​ = 2 h ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG