Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z thỏa mãn (2-3i) z = (l + 2i) - 3+15i. Tọa độ biểu diễn số phức z là:

Cho số phức z thỏa mãn (2-3i) z = (l + 2i)z with bar on top - 3+15i. Tọa độ biểu diễn số phức z là:
 

  1. (-2;-1)

  2. (-1;-3)

  3. (-3;0)

  4. (3;2).
     

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nhận xét gì về biểu thức sau: A = 10 − 4 i ( 3 + 5 i ) ( 4 − 7 i ) ​ + 10 + 4 i ( 3 − 5 i ) ( 4 + 7 i ) ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG