Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z thỏa mãn (2 - 3i)z + (4 + i) = - (1 + 3i) 2 . Môđun của số phức là:

Cho số phức z thỏa mãn (2 - 3i)z + (4 + i)z with bar on top = - (1 + 3i)2. Môđun của số phức là:

  1. square root of 13

  2. square root of 29

  3. 13

  4. square root of 34

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm điều kiện để phương trình với hệ số thực: z 4 + pz 2 + q = 0 Chỉ có nghiệm thực và nghiệm ảo.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG