Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z thỏa mãn (1 + i)z = 3 - i . Hỏi điểm biểu diễn của z là điểm nào trong các điểm M,N,P,Q ở hình bên?

Cho số phức z thỏa mãn (1 + i)z = 3 - i . Hỏi điểm biểu diễn của z là điểm nào trong các điểm M,N,P,Q ở hình bên?

 

  1. Điểm P

  2. Điểm Q

  3. Điểm M

  4. Điểm N

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình sau: lo g 3 2 ​ ( x + 1 ) + ( x − 5 ) lo g 3 ​ ( x + 1 ) − 2 x + 6 = 0 ( x ∈ R )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG