Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z thỏa mãn (1 + i)z = 3 - i . Hỏi điểm biểu diễn của z là điểm nào trong các điểm M,N,P,Q ở hình bên?

Cho số phức z thỏa mãn (1 + i)z = 3 - i . Hỏi điểm biểu diễn của z là điểm nào trong các điểm M,N,P,Q ở hình bên?

 

  1. Điểm P

  2. Điểm Q

  3. Điểm M

  4. Điểm N

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số phức z thỏa mãn: ∣ i z − 3 ∣ = ∣ z − 2 − i ∣ và có acgumen bằng 4 7 π ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG