Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z = (i - 1)i + 2. Môđun của sô phức là

Cho số phức z = (i - 1)i + 2. Môđun của sô phức stack z to the power of 6 with bar on top là 

  1. 8

  2. 16

  3. square root of 2

  4. 10

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = x 2 + 1 ​ 1 ​ có đạo hàm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG