Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z = a + bi. Số phức z 2 có phần thực là:

Cho số phức z = a + bi. Số phức z2 có phần thực là:

  1. a2 + b2

  2. a2 - b2

  3. a + b

  4. a - b

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức z = ( 1 − 2 i ) 2 . Tính mô-đun của số phức z 1 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG