Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z=a+bi (a,b ∈ R ) thoả mãn z − 2 z − 2 i ​ là số thuần ảo. Khi số phức z có môđun lớn nhất, tính giá trị biểu thức P=a+b.

Cho số phức z=a+bi (a,b) thoả mãn  là số thuần ảo. Khi số phức z có môđun lớn nhất, tính giá trị biểu thức P=a+b.

  1. P=0.

  2. P=4.

  3. P=.

  4. P=.

R. Robo.Ctvx42

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo giả thiết ta có z − 2 z − 2 i ​ = ki , k ∈ R ⇔ z − 2 i = ki ( z − 2 ) ⇔ z ( 1 − ki ) = ( 2 − 2 k ) i ⇔ z = 1 − ki ( 2 − 2 k ) i ​ . Khi đó ∣ z ∣ = ∣ ∣ ​ 1 − ki ( 2 − 2 k ) i ​ ∣ ∣ ​ = 1 + k 2 ​ ∣ 2 − 2 k ∣ ​ ≤ 1 + k 2 ​ 2 ( 1 2 + ( − 1 ) 2 ) ( 1 2 + k 2 ) ​ ​ = 2 2 ​ . Dấu bằng xảy ra ⇔ − 1 1 ​ = k 1 ​ ⇔ k = − 1 và 1 + i 4 i ​ = 2 + 2 i ⇒ P = 2 + 2 = 4.

Theo giả thiết ta có

Khi đó 

Dấu bằng xảy ra  và 

1

Câu hỏi tương tự

Nếu số phức z = a + bi + 3 m u + 3 m u ( a , b ∈ ) thỏa ( 1 + i ) 2 z + z = 5 + 4 i thì tổng a + b bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG