Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z=a+bi; a,b . Để điểm biểu diễn của z nằm trong hình tròn tâm O(0;0) bán kính R = 2 thì điều kiện giữa a và b là:

Cho số phức z=a+bi; a,b element of straight real numbers. Để điểm biểu diễn của z nằm trong hình tròn tâm O(0;0) bán kính R = 2 thì điều kiện giữa a và b là:
 

  1. a + b = 4 

  2. a2 + b2 > 4 

  3. a2 + b2 = 4 

  4. a2 + b2 < 4 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tim số thực m sao cho ( m 2 − 1 ) + ( m + 1 ) i là số ảo

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG