Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z = 3 − 4i. Số phức w = z − 4 + 2i bằng

Cho số phức z = 3 − 4i. Số phức w = z − 4 + 2i bằng

  1. w = −1 − 2i

  2. w = −1 + 2i

  3. w = −1 − 6i

  4. w = 7 − 6i

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Ta có w = z − 4 + 2i = 3 − 4i − 4 + 2i = −1 − 2i.

Chọn A.

Ta có w = z − 4 + 2i = 3 − 4i − 4 + 2i = −1 − 2i.

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào sau đây có tập xác định D = R?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG