Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z = 2i + 3 khi đó z z ​ bằng

Cho số phức z = 2i + 3 khi đó  bằng

 

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: z 1 ​ = ( z ) − 1 = ∣ z ∣ 2 1 ​ . z → z z ​ = ∣ z ∣ 2 z 2 ​ = 3 2 + 2 2 ( 3 + 2 i ) 2 ​ = 13 5 + 12 i ​ Chọn C.

Ta có: 


Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: x 3 − 1 = 0 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG