Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z = 2i - 3. Điểm biểu diễn số phức là:

Cho số phức z = 2i - 3. Điểm biểu diễn số phức z with bar on top là:

  1. (2;3)

  2. (2;-3)

  3. (-3;2)

  4. (-3;-2)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập hợp điểm biểu diễn của số phức z biết i z − 1 z + 2 i ​ là số ảo

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG