Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z = 2-5i. Biết khi đó điểm biểu diễn số phức liên hợp của số phức w là:

Cho số phức z = 2-5i. Biết w over 29 equals left parenthesis 3 i plus 1 right parenthesis plus fraction numerator stack i z with bar on top over denominator z end fraction khi đó điểm biểu diễn số phức liên hợp của số phức w là:
 

  1. (513;-50)

  2. (513;50)

  3. (17;2)

  4. (17;-2)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau trên tập số phức ( z − 1 ) 4 + ( z + 3 ) 4 + 128 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG