Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z= 1 + i. Giá trị của z 3 là:

Cho số phức z = 1 + i. Giá trị của z3 là:
 

  1. z cubed equals 1 minus 2 square root of 2 i

  2. z cubed equals 1 plus 2 square root of 2 i

  3. z cubed equals 1 minus 2 i

  4. z cubed equals negative 2 plus 2 i

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B

Đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , mặt phẳng đi qua ba điểm A(1;0;0), B(0;2;0), C(0;0;3)có phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG